Öğrenci

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA  SAĞLIK BİLİMLERİ  FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ ZORUNLU STAJ UYGULAMA ESASLARI

1. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa  Sağlık Bilimleri  Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesinde belirtilen hükümler uygulanmaktadır.

2. Staj yapılacak yer, ilgili bölüm staj komisyonları ya da öğrenci tarafından tespit edilir.

3. Staj yapılacak tarihler akademik takvime ve staj yönergesine uygun olarak belirlenir.

4. Staj yapılacak yerin istediği belgeler öğrenci tarafından; Bölüm Başkanlıkları veya Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosundan temin edilerek staj yerine teslim edilir.

5. Zorunlu Staj Formu’nda öğrenciye ait bilgiler kısmı, öğrenci tarafından bilgisayarda doldurularak 3 adet çıktısı alınıp imzalanmalıdır.

6. Zorunlu Staj Formu’nda staj yerine ait bilgiler kısmı, kurum yetkilisi tarafından doldurulup kaşe ile birlikte imzalanır.

7. Kurum tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formuna, öğrenci tarafından sağlık yardımı beyan taahhütname belgesi aslı (veya E-devlet kapısı SGK kurumundan alınacak MÜSTEHAKLIK BELGESİ), Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Öğrenci Kimlik fotokopisi eklenir.

8. Öğrenci tarafından temin edilen Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi doldurulup fotoğraf yapıştırılır.

9. Öğrenci tarafından hazırlanan Zorunlu Staj Formu (ekleri ile birlikte), Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi Bölüm Staj Komisyonuna staja başlama tarihinden 45 gün önce teslim edilir. Teslim edilen belgeler Bölüm Staj Komisyonu tarafından kaşe ile birlikte imzalanır.

10. Staj Komisyonu tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formu (1 nüshası), Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi öğrenciye teslim edilir.

11. Staj Komisyonu tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formları (ekleri ile birlikte) ve Staj Komisyon Tespit Listesi öğrencilerin staja başlama tarihinden en az 10 iş günü öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmelidir. (Bu süreye riayet edilmeyen formlar SGK tarafından kesilen ağır para cezaları nedeniyle işleme alınmayacaktır.)

12. Staj Komisyonu tarafından staj yapacak öğrencilerin staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrolü yapılmalıdır. (Staj iptali, birden fazla staj yapılacaksa tarihlerinin çakışması vb. nedenlerden dolayı oluşacak hatalardan Staj Komisyonları sorumludur.)

13. Öğrencinin stajı iptal etmek istemesi veya tarihlerini değiştirilmesi durumunda derhal Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile (Bölüm Staj Komisyonu onayını alarak) müracaat etmesi gerekmektedir. Aksi durumda stajları geçersiz sayılacaktır.

14. Öğrenci Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ni staj başlama tarihinden en erken 10 gün öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosundan şahsen temin edilebilir.

15. Öğrenci Staj bitiminde staj yerine onaylattıkları Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini takip eden Eğitim Öğretim Yarıyılı başladıktan en geç 3 hafta içinde ilgili Staj Komisyonlarına teslim edeceklerdir. (Bu süreye riayet edilmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir.)

16. Staj Komisyonları teslim edilen Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini değerlendirerek İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri  Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesine uygun olarak gerekli bildirimleri Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna yapar.

Zorunlu Staj Formu
Not: Staj Puantaj Cetveli staj yapılan her ay için bir sonraki ayın ilk on günü içinde öğrenci bürosuna ulaştırılmalıdır. 
(Örneğin 20 Haziran – 15 Ağustos 2012 tarihleri arasında staj yapacak olan öğrencilerimiz; 
Temmuz ayının ilk on günü içerisinde  Haziran ayının puantaj cetvelini; 
Ağustos ayının ilk on günü içerisinde Temmuz ayının puantaj cetvelini; staj bitiş tarihinden itibaren on gün içerisinde de
Ağustos ayının puantaj cetvelini staj yaptığı kuruma onaylatarak öğrenci bürosuna ulaştırmalıdır.)

 

 Ebelik Bölüm Müfredatları

     2017 ve sonrası öğrenci kayıtları için geçerli olan Müfredat 

     2016 ve öncesi öğrenci kayıtları için geçerli olan  Müfredat 

 Fizyoterapi ve  Rehabilitasyon Bölüm Müfredatı için TIKLAYINIZ.

 Odyoloji Bölüm Müfreda için TIKLAYINIZ
 Sağlık Yönetimi Bölüm Müfredatı TIKLAYINIZ.

 Sosyal Hizmet Bölüm Müfredatı için TIKLAYINIZ.

 Gerontoloji Bölümü Müfredatı için TIKLAYINIZ.

 Öğrenci Belgesi Başvuru Formu
Transkript Belgesi Başvuru Formu
Mazeret Belgesi Başvuru Formu
Günlük Rapor Dilekçesi
Zorunlu Staj Formu için TIKLAYINIZ
3 Ders Sınavı Başvuru Formu için TIKLAYINIZ 
Diploma Eki Talep formu

Gönüllü Staj Formları 

Ek-1-staja başvurmak için bölum başkanından alınacak-form

Ek-2 zorunlu birim dışı staj formu

Ek 3 Adres Bilgi Formu

Ek-4 Saglık Yardımı Formu

Beyan ve Taahhütname

Sağlık-Beyan ve Taahhüt Formu (Zorunlu-gönüllü ve Yaz Stajlarında mutlaka doldurulacaktır.)
İşyeri Staj Sözleşmesi
YÖK Formu için TIKLAYINIZ.
Blok Uygulama Formu
Sosyal Hizmet Blok Uygulama Formu 

Mezuniyet İşlemleri için Gerekli Belgeler:

MEZUNİYET İstek Dilekçesi

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

· Mezuniyet Başvuru Matbuu Formu doldurulup forma fotoğraf yüklendikten sonra imzalı şekilde taratılarak Öğrenci İşleri ilgili personele mail atılacak.

Ebelik ve Gerontoloji Bölümü için : elvanemral@gmail.com 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Odyoloji Bölümü için: huseyincelik-1969@hotmail.com 

Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet Bölümü için: enversayar18@hotmail.com

 

 

Ebelik Bölümü Staj Yönergesi  için   TIKLAYINIZ.
Fizyoterapi ve  Rehabilitasyon Bölümü Staj Yönergesi için TIKLAYINIZ.
Odyoloji Bölümü Staj Yönergesi  için TIKLAYINIZ
Sağlık Yönetimi Bölümü Staj Yönergesi için  TIKLAYINIZ.
Sosyal Hizmet Bölümü Staj Yönergesi  için TIKLAYINIZ.
Gerontoloji Bölümü Staj Yönergesi  için TIKLAYINIZ.

 

 

 

Ders İzlenceleri Linki için TIKLAYINIZ.


Kampüs Kart;

Yerleşke girişlerinde,

Üniversitenin tüm yemekhanelerinde* ücret ödemelerinde kullanılır.

Kampüs Kart PTT anlaşmalı posta çekine bağlı bir karttır.

* Öğrenciler sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç öğün yemekhaneden yararlanabilirler. Diğer bütün kart kullanıcıları için  öğle yemeği indirimli, diğer öğünlerde ise misafir ücreti ödeyerek yemekhaneden yararlanabilirler.

Detaylı Bilgi için TIKLAYINIZ.
Farabi Değişim Programı Nedir ?

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir Yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.
Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.


Farabi Kimdir (870-950)

Farabi, Türkistan'ın Farabi şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınmaktadır.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Farabi Değişim Programı Adresi: http://farabi.istanbulc.edu.tr/

 Farabi Değişim Programı Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

Farabi Değişim Programı Esas ve Usulleri için TIKLAYINIZ.

Farabi El Kitabı için TIKLAYINIZ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

Kurum Kodları

Alan Kodları

BELGELER
Farabi Değişim Programının uygulanmasında kullanılacak standart belgeleri bu sayfada bulabilirsiniz. Yükseköğretim kurumları bu belgelere, kendi kurumlarına ait logo ve diğer bilgileri ekleyebilirler.

Farabi Protokolü

Aday Öğrenci Başvuru Formu

Öğrenci Başvuru Formu

Öğrenim Protokolü (Güncel)

Öğrenci Bilgi Formu

Öğrenci Kabul Belgesi

Öğrenci Beyannamesi

Öğrenci Katılım Belgesi

Öğrenci Nihai Raporu

Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı

Öğretim Üyesi Bilgi Formu

Öğretim Üyesi Hareketliliği Nihai Rapor Formu

Öğretim Üyesi Katılım Belgesi

Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (Güncel)

Öğrenci Kabul Belgesi

Ekle-sil Formu

Uygunluk Denetim Belgesi

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Farabi Değişim Programında Görevli Akademik Personel
 ÜNVANI ADI SOYADI GÖREVİ E-MAİL ADRESİ DAHİLİ TEL.
DOÇ. DR.  EBRU KAYA MUTLU FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ ebru.kayamutlu@iuc.edu.tr 43306
PROF.DR. SEVİL İNAL
ARŞ. GÖR. DR.  SEVİL GÜNAYDIN
EBELİK BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ
EBELİK BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ
sevil@iuc.edu.tr
sevil.gunaydin@iuc.edu.tr
43162
43162
 
DR. ÖĞR. ÜYESİ   YONCA ZENGİNLER YAZGAN FTR BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ y.zenginleryazgan@iuc.edu.tr 43144
Doç.Dr.  EYYUP KARA ODYOLOJİ BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ eyup.kara@iuc.edu.tr 23051
Dr. ÖĞR. ÜYESİ SERA ÇETİNGÖK  GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ  sera.cetingok@iuc.edu.tr 43172
Dr. ÖĞR. ÜYESİ EDA YILMAZ ALARÇİN  SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ e.yilmaz@iuc.edu.tr 43287
DOÇ.DR. ÖMER MİRAÇ YAMAN

ARŞ. GÖR. BURAK ACAR

 
 SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ

 SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ

 

omermirac.yaman@iuc.edu.tr

burak.acar@iuc.edu.tr

43123

44159 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS PROGRAMI NEDİR?

Erasmus programı, 1987 yılında  başlayan Avrupa Birliği , öğrenci değişim programıdır. Program ismini hem bilgisini artırmak hem de yeni vizyonlar kazanmak için Avrupa’nın çeşitli yerlerinde yaşamış, çalışmış olan ve servetinin tamamını Basel Üniversitesine bırakan  Desiderius Erasmus Of Rotterdam’dan alır.  Aynı zamanda Erasmus kelimesinin baş harflerinin açılımı EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students‘dır ve bu kelime grubu üniversite öğrencilerinin hareketliliği için Avrupa Birliği aksiyon planı anlamına gelmektedir.

Programda 28 Avrupa birliği ülkesinin (Belçika, İtalya, İspanya, Kıbrıs, Litvanya, Letonya, İngiltere, Danimarka, İsveç, Lüksemburg, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Malta, Almanya, Fransa, Polonya, Macaristan, Yunanistan, Portekiz, Avusturya, Hollanda, Slovakya, Slovenya, İrlanda, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan) yanı sıra 5 diğer ( Norveç, Türkiye, İzlanda, Liechtenstein ve Makedonya) ülke yer almaktadır.

Programın amacı Avrupa genelinde eğitim kalitesini ve Avrupa ülkelerinin birbiriyle etkileşimini artırmak, üniversiteler arası iş birliğin sağlamak, öğrencilere başka bir Avrupa ülkesinde öğrenci olma fırsatı sunmak ve uluslararası vizyona sahip çok yönlü, çok daha donanımlı bireyler oluşmasına katkıda bulunmaktır. Erasmus kapsamında öğrencilere, personellerine yönelik pek çok alt faaliyet bulunmaktadır.

 

 

 

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nedir?
Erasmus öğrenim hareketliliği ile örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumunda eğitim gören öğrenciler bir akademik yıl içinde bir ya da iki dönem olmak üzere yurtdışındaki anlaşmalı bir diğer üniversite de eğitim görme şansına sahip olur.

Hareketlilikten kimler yararlanabilir?
Örgün eğitim veren yükseköğretim kurumunda eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri programdan yararlanabilirler. Lisans 1. sınıf öğrencileri programdan yararlanamazlar.

Hareketliliğin gerçekleşmesi için ne gibi şartların sağlanması gerekir?
Hareketliliğin gerçekleştirilmesi için öğrencinin eğitim gördüğü bölümün ve gitmeyi planladığı üniversitenin ilgili bölümünün Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması ve bu iki üniversitenin bölümleri arasında Erasmus İkili Anlaşması olması gerekmektedir.

Erasmus kapsamında mali destek alır mıyım?
Yurtdışında bulundukları sürede öğrencilere hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yönelik mali destek sağlanıp bu desteğin geri iadesi talep edilmemektedir. Ancak Erasmus programı bir burs programı değildir, bir destek programıdır. Dolayısıyla her türlü masrafı karşılamayı vaat etmez. Seçilen öğrenciler program dahilinde hibesiz olarak yer alabilirler.

Erasmus faaliyetlerinden ne kadar süre yararlanabilirim?
Bir öğrenci en az 3 ay, en çok 12 ay süresince programdan yararlanabilir ancak yükseköğretim hayatı boyunca hibeli olarak 1 kez bu hakka sahiptir. Daha sonra isterse hibesiz olarak programa katılabilirler, staj hareketliliği hibesi alınması ise bu hareketliliğin hibesinin alınmasına engel değildir.

Erasmus’a katılmak için Türkiye’deki eğitimimi dondurmalı mıyım?
Öğrencinin kendi üniversitesinde almakla yükümlü olduğu derslerin gidecek olduğu üniversitede yüksek düzeyde benzer olan eşlenikleri belirlenir ve değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması ile güvence altına alınır. Öğrenciler belirlenen derslerden  başarılı olduklarında geri döndüklerinde bu dersleri vermiş kabul edip eğitimlerine Türkiye’de kaldıkları yerden devam edebilirler.


    2019-2020 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında imzalanan ikili anlaşmalar

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü  HOCHSCHULE FÜR GESUNDHEIT (ALMANYA)
 OPOLA MEDİCAL SCHOOL(POLONYA)*
 Ebelik Bölümü   HOCHSCHULE FÜR GESUNDHEIT (ALMANYA)
 Sosyal Hizmet Bölümü   UNIVERSITY OF LJUBLIANA (SLOVENYA)
 BABEŞ-BOLYAJ UNIVERSITY (ROMANYA)

 

*İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 01.08.2019 tarihinde Opole Medical School / Polonya ile ikili Erasmus anlaşması yapmıştır.
 

 

    2019-2020 Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Listesi için TIKLAYINIZ. 

Not:
- Liste yalnızca yerleştirilen asil öğrencileri içermektedir ve Feragat eden öğrenciler olduğunda yedek öğrencilerin yerleştirilme işlemi gerçekleşecektir.
- Ulusal Ajans tarafından üniversitemize hibe tahsis edildiğinde Hibeli/Hibesiz olarak güncel liste yayınlanacaktır.

ERASMUS Staj Hareketliliği bilgilendirme için TIKLAYINIZ. 
Erasmus staj hareketliliği ile giden öğrenciler
 

Bölüm

Gidilen Dönem

Öğrencinin Adı Soyadı

Gidilen Ülke

Gidilen Üniversite

Erasmus+

2017-2018

Selmin Ervin Arsoy

Belçika

Clinic St Jean Site Meridien

2016-2017

Ahmet Halim Uzun

Litvanya

Klaipeda State University of Applied Sciences


 

 

Personel Ders Verme Bilgilendirme için TIKLAYINIZ.

Personel Eğitimi Alma Bilgilendirme için TIKLAYINIZ.

ÜNVANI-ADI-SOYADI

GÖREVİ

E-MAİL ADRESİ

DAHİLİ NO

DR. ÖĞR. ÜYESİ    AYŞE ZENGİN ALPÖZGEN

Fakülte Koordinatörü

 azengin@iuc.edu.tr

44249

DR.ÖĞR.ÜYESİ  ESMA DEMİREZEN

 

Ebelik Bölüm Temsilcileri

esma.demirezen@iuc.edu.tr

43164

ARŞ. GÖR. TUBA KIZILKAYA

tuba.kizilkaya@iuc.edu.tr

43149

DR. ÖĞR. ÜYESİ  AYŞE ZENGİN ALPÖZGEN

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Temsilcisi

 azengin@iuc.edu.tr

44249

ARŞ. GÖR. FARUK YILMAZ

Sağlık Yönetimi Bölüm Temsilcisi

faruk.yilmaz@iuc.edu.tr

43287

PROF.DR. ORHAN KOÇAK

Sosyal Hizmet   Bölüm Temsilcisi

 orhan.kocak@iuc.edu.tr

43123

DR. ÖĞR. ÜYESİ     EYYUP KARA

Odyoloji Bölüm Temsilcisi

    eyyup.kara@iuc.edu.tr

63874

        DR. ÖĞR. ÜYESİ   NUR ELÇİN BOYACIOĞLU

Gerontoloji Bölüm Temsilcisi

nurelcin.boyacioglu@iuc.edu.tr

43170

Sağlık Bilimleri Fakültesi , Mevlana Koordinatörlüğü Dr Öğretim Üyesi  Esma Demirezen tarafından , Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi, Gerontoloji , Odyoloji , Sosyal Hizmet bölüm koordinatörleri ile birlikte yürütülmektedir.

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Ayrıntılı bilgi , başvuru koşulları için lütfen üniversitemizin ana sayfasını inceleyin http://mevlana.istanbulc.edu.tr/

 

ÜNVANI ADI SOYADI

GÖREVİ 

 E-MAİL ADRESİ

 DAHİLİ  

DR. ÖĞR. ÜYESİ                     ESMA DEMİREZEN

 FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ

 esma.demirezen@iuc.edu.tr

02128663700-43164

DR.ÖĞR.ÜYESİ                          HÜSNİYE DİNÇ KAYA

EBELİK BÖLÜMÜ TEMSİLCİLERİ

husniye.dinckaya@iuc.edu.tr


0212 8663700-43162


ARŞ.GÖR. DR.
SEVİL GÜNAYDIN

EBELİK BÖLÜMÜ TEMSİLCİLERİ

sevil.gunaydin@iuc.edu.tr

0212   866 37 00 44151


ÖĞRENCİ ÇAĞLA ÜNLÜ

EBELİK BÖLÜMÜ TEMSİLCİLERİ

   DR.ÖĞR.ÜYESİ                       AYŞE ZENGİN ALPÖZGEN

FTR BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ

 azengin@iuc.edu.tr

02128663700-43144

  DR. ÖĞR.ÜYESİ                   BANU KUMBASAR

 SAĞLIK YÖNETİMİ 
 BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ
 

 banu.kumbasar@iuc.edu.tr

02128663700-43287

DR. ÖĞR.ÜYESİ
 FATİH KUCUR

 SOSYAL HİZMET
BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ

fatihkucur@iuc.edu.tr

02128663700-43123

DR.ÖĞR.ÜYESİ
EYYUP KARA

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ 
TEMSİLCİSİ

 eyyup.kara@iuc.edu.tr

02128663700-23051

DR. ÖĞR. ÜYESİ
TÜMER ULUS

GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ 
TEMSİLCİSİ 

 tumerulus@iuc.edu.tr

02128663700-43170
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerli Öğrencimiz,

Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi tüm öğrenim hayatınız boyunca karşılaşabileceğiniz sorunlarda sizlere destek vermek, akademik ve sosyal yaşamınızı kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur.

Her fakültede bulunan Akademik Danışmanlarımızın desteğiyle, sizlere daha kolay bir akademik ve sosyal yaşam sunmak için çalışmaktayız.

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de ulusal ve uluslararası alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapma, bilgi ve belge toplama, izleme, işbirliği yapma, bilgi ağı oluşturma ve akademik faaliyetlerde bulunma olanakları üretiyoruz.

Her birimde olduğu gibi fakültemiz bünyesinde de Akademik Danışmanımız bulunmaktadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Danışmanı

 DOÇ.DR. BURCU ERSÖZ HÜSEYİNSİNOĞLU FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ
 DOÇ.DR. GÜLÇİN BOZKURT EBELİK BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ
 DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ZENGİN ALPÖZGEN  FTR BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ
 DR. ÖĞR. ÜYESİ EYYUP KARA ODYOLOJİ BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ
 DR. ÖĞR. ÜYESİ BANU KUMBASAR SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ
 DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH KUÇUR SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ
 ARŞ.GÖR. HATİCE SELİN IRMAK  GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ

  ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ – 2017

“EngelSİZ olabilir misiniz?” temalı etkinlik ve fotoğraf yarışması ödül töreni
10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen “EngelSİZ olabilir misiniz?” temalı etkinlik ve fotoğraf yarışması ödül töreni 10 Mayıs 2017 tarihinde Fakültemiz Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Törenimize Dekanımız Sayın Prof.Dr. Ahmet AKGÜL, Dekan Yardımcımız Sayın Yrd.Doç.Dr. Eda YILMAZ ALARÇİN , Dekan Yardımcımız Sayın Yrd.Doç.Dr. Fikret BÜYÜKKAYA katılmışlardır.
Sayın Dekanımız Prof.Dr. Ahmet AKGÜL ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Danışmanı Sayın Prof.Dr. İpek YELDAN 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın anlam ve önemi hakkında değerli bilgiler sunmuşlardır. Etkinliğimizde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik ve Odyoloji bölümlerinde eğitim gören fakültemiz öğrencileri de engellik ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren bir konuşma yapmışlardır.

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ – 2018

 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen Engellilik ve Toplumsal Yaşam Paneli 17 Mayıs 2018 Perşembe günü Fakültemiz Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Haber için TIKLAYINIZ.


Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Danışmanı Sayın Prof. Dr. İpek YELDAN 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın anlam ve önemi hakkında değerli bilgiler sunmuşlardır. Etkinliğimizde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü araştırma görevlisi Tuğba KARAASLAN “Üniversite Öğrencilerinin Engelliliğe Bakışı” adlı çalışmalarını, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 1. sınıf öğrencisi Mizgin TEKİN “Engelsiz Eğitim” başlıklı konuyu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 4. Sınıf öğrencisi Mesut EKMEN “Toplumun Engelliler İçin Yapılan Çevresel Düzenlemelere Yönelik Farkındalığı” adlı çalışmalarını sunmuşlardır.

Tüm konuşmaların ardından soru ve katkıların paylaşıldığı etkinliğimiz başarıyla sonlandırılmıştır.


Engellilik Araştırmaları Konferansı 2018

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen “Dünden Bugüne Engellilik - Engellilik Araştırmaları Konferansı” 15-16 Kasım 2018 tarihleri arasında İÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Engellilik Araştırmaları Konferansında Engellilik Tarihi Ele Alınacak

“Dünden Bugüne Engellilik” konusunun gündeme geleceği konferansta kültürel, kurumsal ve hukuksal açıdan engellilik tarihi incelenecek. Bu konferans, Türkiye’de engelliliğin tarihi ve sosyo-kültürel süreçleri inceleyen araştırmaları tek çatı altında toplayarak, kaynak oluşumuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

Akademisyenler, sahada çalışan kamu ve sivil toplum araştırmacıları, sivil toplum örgüt mensupları, aktivistler ve öğencilerin de bulunduğu zengin içerikli bir katılımın olacağı konfreransta, sözel ve yazılı bildiriler sunulacak.

Konferans konuları; Engellilik Tarihi, Tıptaki Gelişmeler, Asistif Teknolojiler, Özel Eğitim, Sanat ve Engellilik, Erişilebilirlik ve Evrensel Tasarım, Kamu Yönetimi ve Sosyal Politikalar, Sivil Toplum Hareketleri ve Aktivizm, Önyargılar ve Ayrımcılık, Engellilik ve Göç olarak belirlendi. Bu konular kapsamında yazılı bildiriler arasından Değerlendirme Kurulu tarafından seçilen bildiriler, sözel ve yazılı bildiri olarak konferansta sunulacak ve elektronik özet kitapta basılacak. Oturumların yanı sıra, sivil toplumda Türkiye’deki engellilik hareketinin ele alınacağı panel tartışmalar da Konferansta yer alacak.

Konferansın Önemli Bir Çıktısı: Engellilik Tarihi Kitabı
     
Konferansta sunulan yazılı bildiriler arasından, seçilmiş bildirilerin tam metinleri konferans sonrasında basılması planlanan Engellilik Tarihi kitabında yer alacak. Bu bakımdan konferansın engellilik konusundaki literatüre önemli bir katkısı olacak.

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Engelliler Sergisi

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Engelliler Sergisi kapsamında Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesindeki Osmanlı Arşivi kayıtlarında bulunan belgelerde yer alan tarihsel bilgiler ayrıntılı olarak sunulacak. Bu kapsamda 1500’lü yıllardan 1900’lü yılların başına kadar uzanan, engellilik konusuna dair tespit edilen 10000 adet Osmanlı Arşiv belgesinden günümüze ışık tutacak en iyi örnekler seçildi.
Engellilerin istihdamı, topluma kazandırılmaları ve sosyal hakları, engellilik açısından dönemin gelişmelerinin takip edilmesine dair 25 adet belge sergide yer alacak. Ayrıca, görme, işitme ve konuşma engelli bireylerin Osmanlı döneminde aldıkları eğitime dair detaylı bilgiler de serginin önemli bir boyutunu oluşturacak.

“Geleceği Geri Ver”; Engellilik ve Göç Panelleri
Geleceği Geri Ver: Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri (UDİSES) projesi İstanbul Üniversitesi tarafından, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), British Council, Campus France ve Nuffic tarafından HOPES Projesi’nin hibe kapsamının parçası olarak yürütülmekte olan proje olup, konferans kapsamında iki panelde yer alacak ve uluslar arası göç ve engellilik konularını gündeme getirecek.

15 Uygulamalı Atölye Düzenlenecek

Bugüne Engellilik - Engellilik Araştırmaları Konferansı kapsamında danstan tasarıma, eğitimden bağımsız yaşama yönelik geniş bir yelpazede atölye çalışmaları gerçekleştilecek. Uzmanlar tarafından yürütülecek olan uygulamalı atölye çalışmaları ile engellilik deneyiminin farklı boyutlarını katılımcı bir ortamda ortaya koymak amaçlanıyor.

İ.Ü-C  SABİF REHBERLİK, DANIŞMANLIK VE SOSYAL DESTEK BİRİMİ

 Birim;  Avcılar, Cerrahpaşa, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy ve Hadımköy   olmak üzere yedi yerleşke biriminde faaliyet gösterir. Birimin görevi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da öğrenim gören öğrencilerin karşılaşacakları sorunlara çözüm üretmek, aralarındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, gerektiğinde özel ve gönüllü kuruluşlardan destek sağlamak, alt destek birimleri arasındaki koordinasyonu yürütmek, Rektörlüğe bağlı diğer kurumlar ile birlikte koordineli çalışarak öğrencilere yönelik çözümler ve hizmetler oluşturmaktır. Her türlü sağlanmış destek ve bu desteklerden yararlanan öğrenci bilgilerinin tek merkezde kaydedilmesini ve takiplerini sağlamaktır.

Rehberlik danışmanlık ve sosyal destek hizmetlerimiz her eğitim öğretim yılı başında yapılan kayıt şenlikleri ile başlayıp tüm eğitim dönemi süresince devam etmektedir.

 SIK SORULAN SORULAR

  • Burs başvurularını nereden öğrenebilirim?

Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimine burs veren kurum, kuruluş ve vakıflar tarafından yeni duyuru ve bilgiler http://sabif.istanbulc.edu.tr/ , http://sks.istanbulc.edu.tr/tr/http://www.istanbulc.edu.tr/ web siteleri ve güncel duyurular linki aracılığı ile paylaşılmaktadır.

  • Tüm burs başvurularını yerleşkemizden mi yapıyoruz?

Bursa göre değişmekle birlikte, bilgileri yerleşke sorumlularımızdan ya da duyuru içeriğinden öğrenebilirsiniz.

  • Başbakanlık Bursu ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği burs aynı mıdır?

5102 sayılı kanun ile 2004-2005 Öğretim yılından itibaren her iki bursu veren kurum aynıdır. Başbakanlık burs, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi’dir.

  • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na burs/kredi başvurusunu yaptım. Sonucu nasıl ve nereden öğreneceğim?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler durumlarını www.kyk.gsb.gov.tr sayfasından takip edebilirler.

  • Başbakanlık Bursu ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği burs aynı anda alabiliyor muyuz?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.

  • Türkiye Eğitim Vakfı Üniversite düzeyinde kimlere, hangi koşullarda burs vermektedir?

TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) bursları, Türkiye sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören T.C. uyruklu, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka yerden burs almayan (KYK Bursu dahil), örgün (birinci öğrenim) öğrencileri faydalanabilmektedir. Bu şartlarla birlikte öğrencilerin başarısız dersinin olmaması veya genel not ortalamasının 2,50 olması, (100’lük sistemde not veren okullarda en az 65) (Not ortalaması uygun olanların en fazla 3 başarısız dersi olabilir.), hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin de başarılı olarak bir üst sınıfa geçmeleri ve başarılarını okullarından alınacak resmi belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir (http://www.tev.org.tr)

  • Sabancı Vakfı Bursu Üniversite düzeyinde kimlere, hangi koşullarda burs vermektedir?

Sabancı Vakfı bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir. Burs başvurusu, her yıl değişmekle birlikte Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS), yerleştirme puan türü esas alınmak üzere, istenilen puanları almış olması gereklidir. (Örn 2015 yılı başvuruları için LYS’den MF-1, 2, 3, 4 Puanı: 420; TM-1, 2, 3 Puanı: 410; TS-1, 2 Puanı: 420 ve DİL-1 Puanı: 420 almak şartı mevcuttu.) (http://www.sabancivakfi.org)

  • Biriminizden psikolojik danışmanlık hizmeti alabilir miyim?

İlgili birim hocalarına danışarak, danışmanlık talebinde bulunan öğrencilere Merkez Ofis’den randevu verilerek görüşme yapılır.

  

Yerleşke Temsilcisi ve Bölüm Temsilcileri

 AD SOYAD  BÖLÜMÜ
 DOÇ.DR. GÖKŞEN KURAN ASLAN   FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ

PROF. DR. NESLİHAN ÖZCAN
ARŞ. GÖR. NERİMAN GÜDÜCÜ
ARŞ. GÖR. TUBA BÜYÜKKAL

 EBELİK BÖLÜMÜ TEMSİLCİLERİ
 DOÇ.DR.  GÖKŞEN KURAN ASLAN FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ TEMSİLCİLERİ
DOÇ. DR. SELMA SÖYÜK  SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ

DOÇ.DR. ÖMER MİRAÇ YAMAN
ARŞ. GÖR. BURAK ACAR

 SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ TEMSİLCİLERİ

DR.ÖĞR. ÜYESİ EYYÜP KARA

 ODYOLOJİ BÖLÜMÜ TEMSİLCİLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ TÜMER ULUS

GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ TEMSİLCİSİ

 

 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

GÖREVİ  AD-SOYAD
FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ Doç.Dr.  Reyhan SAYDAM (BAHÇIVAN) 
 İlk Nefeste Ebelik Kulüp Danışmanları   Arş. Gör. Tuba KIZILKAYA -                      Arş. Gör. Semiha BAYKAL
 Sağlık Yönetimi  Kulübü Danışmanı  Arş.Gör. Canser BOZ
Sosyal  Gelişim Kulübü Danışmanı  Arş. Gör.  Tuğba CANBULUT 
Kültür ve Sanat Kulübü Danışmanı Arş.Gör. Berna ÇALGI
Genç Fizyoterapi Öğrencileri Kulübü Danışmanı   Doç.Dr.  Yıldız ANALAY AKBABA 
Tarih ve Düşünce Kulubü  Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih KUCUR
Yaşam Boyu Gerontoloji Kulübü Arş.Gör. Hatice Selin IRMAK

 

Öğrenci kulüpleri etkinlik formları

https://sks.istanbulc.edu.tr/tr/content/ogrenci-kultur-merkezi/formlar

 

İletişim

Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Büyükçekmece Yerleşkesi Alkent 2000 Mah. Yiğittürk Cad. No:5/9/1 Büyükçekmece/İstanbul

e-Posta Adresi: sabif@iuc.edu.tr

İnstagram Adresi:  https://www.instagram.com/iucsabif/?hl=tr

Twitter Adresihttps://twitter.com/iu_sabif

Facebook Adresi: https://www.facebook.com/sabif2010/

Telefon: +9 0(212) 866 37 00-0 212 414 15 00-40100

Fax:  +9 0(212) 866 38 31

                                                                                    ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU İLETİŞİM NO.LARI 

  ADI-SOYADI GÖREVİ  E-MAİL ADRESİ

DAHİLİ TEL

FERİZA ERCAN ÖĞRENCİ İŞLERİ  BÜROSU SORUMLUSU

feriza@iuc.edu.tr

44108
ELVAN EMRAL UĞUR EBELİK-GERONTOLOJİ BÖLÜMLERİ 

emral@iuc.edu.tr

43196
ENVER SAYAR  SAĞLIK YÖNETİMİ-SOSYAL HİZMET BÖLÜMLERİ

enver.sayar@iuc.edu.tr

 
43198   
HÜSEYİN ÇELİK FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON-ODYOLOJİ BÖLÜMLERİ                              

huseyincelik@iuc.edu.tr


43203     
BÖLÜM SEKRETERLERİ 
ÖZLEM ÖZMİZİN ODYOLOJİ BÖLÜM SEKRETERİ 

ozlem.ozmizin@iuc.edu.tr

22558
RECEP KÜÇÜK SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜM SEKRETERİ

recep.kucuk@iuc.edu.tr

44101
LATİFE KARABULUT DOĞRU GERONTOLOJİ BÖLÜM SEKRETERİ

l.karabulutdogru@iuc.edu.tr

40132
SADETTİN İNCE FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON- EBELİK-SOSYAL HİZMET BÖLÜM SEKRETERİ 

sadettin.ince@iuc.edu.tr

43143