Fakültemiz

Günümüzde sağlık hizmetlerinin etkili biçimde sunulması, sağlığın farklı alanlarında eğitim görmüş profesyonellerin, bir ekip halinde ortak amaç doğrultusunda çalışmasıyla mümkün olabilmektedir. Sağlığın çok boyutlu özelliğinden kaynaklanan bu durum, sağlığın farklı alanlarına yönelik eğitim sunan programlara duyulan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyacın sonucu olarak 2010 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa  Sağlık Bilimleri Fakültesinin, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gerontoloji,  Odyoloji, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümleri bulunmaktadır. Bu açıdan fakültemiz sağlık kapsamında ele alınabilecek tüm bilimleri içerisinde bulunduran zengin bir yapıya sahiptir.

Fakültemizin eğitim amaç ve hedefleri; uluslararası düzeyde bilgi ve araştırma yeteneğine sahip, yaşadığı toplumu ve sağlık sorunlarını bilen, eleştirel düşünme sürecini kullanabilen, insan hak ve değerlerine saygı duyan, fakülte-toplum işbirliğini sağlamada öncülük edecek, topluma liderlik edecek sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerimizin lisansüstü eğitim programları da mevcuttur. Ayrıca fakültemiz bölümlerinin FARABİ, MEVLANA  ve ERASMUS+ öğrenci hareketliliği anlaşmaları bulunmaktadır.

Fakültemizin bir diğer hedefi sağlık bilimlerini ilgilendiren her alanda projeler üreterek bilimsel potansiyelini toplum yararına dönüştürmektir. Bu amaçla kurulan İstanbul Geronteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İst-GETAM) bu hedefin en önemli örneklerindendir.

Fakültemiz hem ulusal hem de uluslararası işbirlikleriyle eğitim ve proje odaklı çalışmalarına devam edecektir.

 

 

01.06.2010 Bakanlar Kurulu Kararı ile İ.Ü.Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

21.07.2010 Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Odyoloji, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet Bölümleri açıldı.

25.11.2010 Prof. Dr. Haydar SUR Kurucu Dekan olarak göreve başladı.

24.02.2011 Bakırköy Sağlık Yüksekokulu ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kapatıldı.

03.11.2011 Sağlık Yönetimi bünyesinde Sağlık Ekonomisi Anabilim Dalı ile Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı açıldı.

25.01.2012 Gerontoloji Bölümü açıldı.

22.02.2012 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı açıldı.

20.02.2013 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı açıldı.

26.03.2014 Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Haydar SUR emekli oldu.

30.04.2014 Prof. Dr. Halil KOYUNCU Dekan olarak göreve başladı.

12.06.2015 Prof. Dr. Halil KOYUNCU Dekanlık görevinden ayrıldı.

20.07.2015 Prof. Dr. Ahmet AKGÜL Dekan olarak göreve başladı.
 

 

 

Misyon:

Misyonumuz; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmacı, rekabetçi, bilime katkı sağlayan, özgür ve çok yönlü düşünce gücüne sahip sağlık etiği ilkelerine uyan, sorumluluk sahibi, sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, araştırıcı, insani değerlere saygılı, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Vizyon:

Sağlık bilimleri alanında özgün eğitim ve araştırmalar yapan, ulusal ve uluslararası platformlarda tercih edilen lider bir Fakülte olmaktır.

Eğitim Amaç ve Hedefleri:

-Uluslararası düzeyde bilgi ve araştırma yeteneğine sahip,

-Yaşadığı toplumu ve sağlık sorunlarını bilen,

-Eleştirel düşünme sürecini kullanabilen

-İnsan hak ve değerlerine saygı duyan

– Fakülte-toplum işbirliğini sağlamada öncülük edecek;

-Topluma liderlik edecek sağlık profesyonelleri yetiştirmektirDeğerli Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler;

 Günümüzde sağlık hizmetlerinin etkili biçimde sunulması, sağlığın farklı alanlarında eğitim görmüş profesyonellerin, bir ekip halinde ortak amaç doğrultusunda çalışmasıyla mümkün olabilmektedir. Sağlığın çok boyutlu özelliğinden kaynaklanan bu durum, sağlığın farklı alanlarına yönelik eğitim sunan programlara duyulan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Sağlık Bilimleri Fakültesi; kurulduğu günden bu yana, uluslararası düzeyde bilgi ve araştırma yeteneğine sahip, yaşadığı toplumu ve sağlık sorunlarını bilen, eleştirel düşünce sürecini kullanabilen, insan hak ve değerlerine saygı duyan, Fakülte- Toplum işbirliğini sağlamada öncülük eden, topluma liderlik edecek sağlık personelleri yetiştiren, sağlık bilimleri alanında özgün eğitim ve araştırmalar yapan ulusal ve uluslararası platformlarda tercih edilen lider bir kurum olmayı görev edinmiştir. Bu ihtiyacın sonucu olarak kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesinin, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik, Odyoloji, Gerontoloji, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümleri bulunmaktadır.

Her bölümümüzün eğitim sisteminde, sorunlara geniş açıdan bakabilen, bilim alanında güncel gelişmeleri yakından izleyen, eğitimde toplam kalite yönetimini benimseyen ve sürekli gelişen bir kurum anlayışı süre gelmektedir.

Genç ve dinamik Öğretim Üyesi kadroları ile zeki ve başarılı öğrencilerini, dolayısıyla Sağlık Bilimleri Fakültesini parlak bir gelecek beklemektedir.

Heyecan, coşku, sevgi ve başarı dolu nice yıllar diliyorum.

Prof.Dr. Ahmet AKGÜL​

DEKAN

Web sitesi http://www.ahmetakgul.com.tr/ 

Kurucu Dekan
Prof.Dr. Haydar SUR
2010-2014

siyahhaydar sur

 Prof.Dr. Halil KOYUNCU
2014- 2015

halil hoca

 Prof.Dr. Ahmet AKGÜL
2015–

DSC_7717

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2021-2025 Stratejik Planı yayınlanmıştır. Üniversitemiz bünyesindeki idari ve akademik tüm bileşenlerin aktif katılımıyla şeffaf ve işbirliği içerisinde hazırlanan Stratejik Plan, Üniversitemizin kurumsal hedeflerine ulaşmak için, belirlenen yıllar içerisinde atılacak adımları, hayata geçirilecek eylem planlarını kapsamaktadır. 

Kamuoyuna duyurulur.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2021-2025 Stratejik Planına ulaşmak için tıklayınız

 

İÜC KALİTE POLİTİKASI

 

SABİF KALİTE FAALİYETLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBELİK BÖLÜMÜ LABORATUVARLARI

 

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON  BÖLÜMÜ LABORATUVARLARI

 
 

EBELİK BÖLÜMÜ LABORATUVARLARI

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ LABORATUVARLARI

SOSYAT HİZMET BÖLÜMÜ GÖRÜŞME ODASI

 

 

EBELİK  BÖLÜMÜ EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

PROF.DR. HACER KARANİSOĞLU     2010-2016    BÖLÜM BAŞKANI/ÖĞRETİM ÜYESİ    hacerkaranisoglu@gmail.com

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MERAL MADENOĞLU KIVANÇ 2010-2019    ÖĞRETİM ÜYESİ         meral.kivanc@istanbul.edu.tr

 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

PROF.DR. ARZU RAZAK ÖZDİNÇLER             2010-2018    BÖLÜM BAŞKANI/ÖĞRETİM ÜYESİ    arzuozdincler@hotmail.comSAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ  

PROF.DR. FAİK ÇELİK    2010-2013     ÖĞRETİM ÜYESİ      faikcelik@istanbul.edu.tr
PROF.DR. HAYDAR SUR    2010-2014 KURUCU DEKAN/BÖLÜM BAŞKANI    haydarsur@yahoo.comYRD.DOÇ.DR. GÜLBAHAR KESKİN        2010-2015         ÖĞRETİM ÜYESİ   gulbaharkeskin@hotmail.com
    

 

 

 

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ  EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

PROF.DR. OYA GÖKMEN        2010-2013    BÖLÜM BAŞKANI/ÖĞRETİM ÜYESİ​​  gokmenoya@hotmail.com

 

Fakültemizde yayınlanan dergiler

Fakültemizin çıkarmış olduğu  Well Agenin  dergisinin 1-2 3-4 -5-6 ve 7 ve 8. sayıları Basılı Yayın olarak Kütaphanemizde mevcuttur.


Archives of Health Science and Research 

Archives of Health Science and Research (AHSR); Sağlık Bilimleri alanında, çift kör hakemlik ilkeleri doğrultusunda yayınlanan bilimsel bir dergidir. Şubat- Haziran-Ekim olmak üzere yılda 3 sayı olarak elektronik ortamda yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide Sağlık Bilimlerinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik, Odyoloji, Gerontoloji, Sosyal Hizmet, Sağlık Yönetimi, Ergoterapi gibi pek çok alanı ile ilgili araştırma makalesi, editöre mektup, olgu sunumu ve davetli derleme yazılarına yer verilir. Yayınlanan makaleler Türkiye Atıf Dizininde, Türk Medline ve ULAKBİM TR Dizinde taranmaktadır.
Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Committee on Publication Ethics (COPE) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir.
Dergi ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://archhealthscires.org/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Editör
Ela Tarakcı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
etarakci@istanbul.edu.tr
ORCID ID: 0000-0003-1330-2051

Bölüm Editörleri
Gerontoloji
Ahmet Akgül

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
aakgul@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0001-8726-4727

Sağlık Yönetimi
Banu Kumbasar

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
banu.kumbasar@istanbul.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-7216-5950

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
fztersoz@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-4694-4440

Ergoterapi
Esra Akı

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Ankara, Türkiye
esraaki@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0002-5806-6518

Ebelik
Neslihan Keser Özcan

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
neslihan_keser@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0003-1311-6646

Sosyal Hizmet
Taner Artan

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, İstanbul, Türkiye
tanerartan72@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-8716-2090

Odyoloji
Zahra Polat

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
zahra_polat@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0001-8384-4302Kurumsal İletişim Direktörlüğü

 

Doç.Dr. Burcu Ersöz HÜSEYİNSİNOĞLU (Kurumsal İletişim Direktörü)

Arş.Gör. EBRU KARA (Odyoloji Bölümü Kurumsal İletişim Sorumlusu)

Arş.Gör. İbrahim GÜN (Sağlık Yönetimi Bölümü  Kurumsal İletişim Sorumlusu) 

Arş.Gör. Sezen KARABÖRKLÜ ARGUT (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Kurumsal İletişim Sorumlusu)

Arş.Gör. Hatice Selin IRMAK  (Gerontoloji Bölümü Kurumsal İletişim Sorumlusu) 

Arş.Gör. Burak ACAR (Sosyal Hizmet Bölümü Kurumsal İletişim Sorumlusu) 

Arş.Gör. Sibel OCAK AKTÜRK  (Ebelik Bölümü Kurumsal İletişim Sorumlusu ) 

Murat PEKRÜ (Web Master)

 

Kurumsal Kimlik ve Logolarımız


                  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Logoları için TIKLAYINIZ.
Fakültemiz Logosu Vektörel Logo için TIKLAYINIZ.
SABİF Logo Pdf formatı için TIKLAYINIZ.
Türkçe Örnek Sunum Şablonu
Örnek sunum için TIKLAYINIZ.
İngilizce Sunum
Örnek sunum için TIKLAYINIZ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa çerçeveleri

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Kurumsal Kimlik Kılavuzu ve Logoları için TIKLAYINIZ.

PERSONEL MATBU FORMLARI

AKADEMİK PERSONEL İZİN-FORMU

İDARİ PERSONEL İZİN FORMU

BOŞ FAALİYET RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

FAALİYET RAPORU

GÖREVLENDİRME-BAŞVURU-FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

33A-50D MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNDA BULUNANLARLA İLGİLİ SÜRE  UZATMA FORMU (2547 S.K. 33/A-50D) için TIKLAYINIZ.

HUSUSİ-PASAPORT-TALEP-FORMU için TIKLAYINIZ

FR-Gri Hizmet Pasaport FORMU için TIKLAYINIZ.

DERS GÖREVLENDİRME FORM1 FORM2

EMEKLİ- PASAPORT-DİLEKÇE

KEFALET SENEDİ (33A KADROSU İÇİN)

JÜRİ ÜCRET TALEP FORMU

Öğretim Üyesi-Elemanı Proje Bildirim Formu için TIKLAYINIZ.

Öğretim Üyesi/Elemanı Proje Bildirim ÖRNEK Formu

ARAŞTIRMA ETİK KURULU,TEZ KONUSU ETİK KURULU,TEZ KONUSU KURUM İZNİ, KONGRE GÖREVLENDİRME,ARAŞTIRMA KURUM DIŞI ÇALIŞMA İZNİ  FORMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

DİĞER FORMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Hizmet Envanter Listeleri

Öğrenci İşleri Hizmet Envanter Listeleri Liste 1 Liste 2

Personel Bürosu Hizmet Envanter Listeleri  Liste 1 Liste 2

Mali İşler Bürosu Hizmet Envanter Listeleri  Liste 1 Liste 2

Öğrenci İşleri Hizmet Envanter Listeleri 

-Hizmet Envanteri 

-Hizmet Standartları

Personel Bürosu Hizmet Envanter Listeleri

-Hizmet Envanteri
-Hizmet Standartları

Mali İşler Bürosu Hizmet Envanter Listeleri

-Hizmet Envanteri
-Hizmet Standartları
İ.Ü-C, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Akademik Yükseltme ve Atama için hazırlanması gereken formların örnek formatları ekte verilmiştir.

Dikkat edilmesi gerekenler:
1-Adayların tüm bilimsel aktivitelerini detaylı olarak CV formatında hazırlamaları gerekmektedir.
2-Exel olarak verilen dosyaya her bir aktivitenin toplam puanlarının yazılması yeterlidir.
3-İmpak faktörü olarak derginin basıldığı yılın impakt faktörü dikkate alınmalıdır.
4-İmpak faktörü olmayan SCI, SCIE, AHCI kapsamındaki dergiler için impakt faktörü yoktur yazılmalıdır.
5-Makalelerin ve atıfların dosyaya (Flash diske) nasıl yüklenmesi gerektiği örnek makale ve örnek atıf olarak verilmiştir.

Örnek Formlar aşağıda verilmiştir. 

-Kadro başvuruları için örnek CV

-Örnek Atıf

-Örnek makale

-Toplam puan formu

-


  SIFIR ATIK PROJE EKİBİ 
 Asil Üye  Prof.Dr. İpek YELDAN (Dekan Yardımcısı)
 Yedek Üye  Sadi HIRA (Fakülte Sekreteri)
 Yedek Üye Dr. Öğretim Üyesi Hüsniye DİNÇ KAYA (Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi)
 Veri Girişi  Murat Pekrü (Bilgisayar İşletmeni)