Öğrenci

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ  FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ ZORUNLU STAJ UYGULAMA ESASLARI

1. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri  Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesinde belirtilen hükümler uygulanmaktadır.

2. Staj yapılacak yer, ilgili bölüm staj komisyonları ya da öğrenci tarafından tespit edilir.

3. Staj yapılacak tarihler akademik takvime ve staj yönergesine uygun olarak belirlenir.

4. Staj yapılacak yerin istediği belgeler öğrenci tarafından; Bölüm Başkanlıkları veya Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosundan temin edilerek staj yerine teslim edilir.

5. Zorunlu Staj Formu’nda öğrenciye ait bilgiler kısmı, öğrenci tarafından bilgisayarda doldurularak 3 adet çıktısı alınıp imzalanmalıdır.

6. Zorunlu Staj Formu’nda staj yerine ait bilgiler kısmı, kurum yetkilisi tarafından doldurulup kaşe ile birlikte imzalanır.

7. Kurum tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formuna, öğrenci tarafından sağlık yardımı beyan taahhütname belgesi aslı (veya E-devlet kapısı SGK kurumundan alınacak MÜSTEHAKLIK BELGESİ), Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Öğrenci Kimlik fotokopisi eklenir.

8. Öğrenci tarafından temin edilen Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi doldurulup fotoğraf yapıştırılır.

9. Öğrenci tarafından hazırlanan Zorunlu Staj Formu (ekleri ile birlikte), Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi Bölüm Staj Komisyonuna staja başlama tarihinden 45 gün önce teslim edilir. Teslim edilen belgeler Bölüm Staj Komisyonu tarafından kaşe ile birlikte imzalanır.

10. Staj Komisyonu tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formu (1 nüshası), Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi öğrenciye teslim edilir.

11. Staj Komisyonu tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formları (ekleri ile birlikte) ve Staj Komisyon Tespit Listesi öğrencilerin staja başlama tarihinden en az 10 iş günü öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmelidir. (Bu süreye riayet edilmeyen formlar SGK tarafından kesilen ağır para cezaları nedeniyle işleme alınmayacaktır.)

12. Staj Komisyonu tarafından staj yapacak öğrencilerin staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrolü yapılmalıdır. (Staj iptali, birden fazla staj yapılacaksa tarihlerinin çakışması vb. nedenlerden dolayı oluşacak hatalardan Staj Komisyonları sorumludur.)

13. Öğrencinin stajı iptal etmek istemesi veya tarihlerini değiştirilmesi durumunda derhal Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile (Bölüm Staj Komisyonu onayını alarak) müracaat etmesi gerekmektedir. Aksi durumda stajları geçersiz sayılacaktır.

14. Öğrenci Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ni staj başlama tarihinden en erken 10 gün öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosundan şahsen temin edilebilir.

15. Öğrenci Staj bitiminde staj yerine onaylattıkları Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini takip eden Eğitim Öğretim Yarıyılı başladıktan en geç 3 hafta içinde ilgili Staj Komisyonlarına teslim edeceklerdir. (Bu süreye riayet edilmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir.)

16. Staj Komisyonları teslim edilen Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini değerlendirerek İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesine uygun olarak gerekli bildirimleri Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna yapar.

Zorunlu Staj Formu

Not:
Staj Puantaj Cetveli staj yapılan her ay için bir sonraki ayın ilk on günü içinde öğrenci bürosuna ulaştırılmalıdır.
(Örneğin 20 Haziran – 15 Ağustos 2012 tarihleri arasında staj yapacak olan öğrencilerimiz;
Temmuz ayının ilk on günü içerisinde Haziran ayının puantaj cetvelini;
Ağustos ayının ilk on günü içerisinde Temmuz ayının puantaj cetvelini; staj bitiş tarihinden itibaren on gün içerisinde de
Ağustos ayının puantaj cetvelini
staj yaptığı kuruma onaylatarak öğrenci bürosuna ulaştırmalıdır.)


 Ebelik Bölüm Müfredatı için TIKLAYINIZ.
 Fizyoterapi ve  Rehabilitasyon Bölüm Müfredatı için TIKLAYINIZ.
 Odyoloji Bölüm Müfredatı için TIKLAYINIZ
 Sağlık Yönetimi Bölüm Müfredatı TIKLAYINIZ.

 Sosyal Hizmet Bölüm Müfredatı için TIKLAYINIZ.

 Gerontoloji Bölümü Müfredatı için TIKLAYINIZ.

Ebelik Bölüm Uygulamalı Staj Yönergesi için Tıklayınız.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Staj Yönergesi için Tıklayınız.

Odyoloji Bölüm Staj Yönergesi için Tıklayınız.

Sağlık Yönetimi Bölümü


2017 Yılı Girişli : Prof.Dr.İlhan Kerem ŞENEL, Araş.Gör.Faruk YILMAZ 2016 Yılı Girişli : Dr. Öğretim Üyesi Banu KUMBASAR


2015 Yılı Girişli : Dr. Öğretim Üyesi Selma SÖYÜK


2014 Yılı Girişli : Prof.Dr.Özgür ASLAN, Araş.Gör.İbrahim GÜN 2013 Yılı ve Öncesi Girişli : Araş.Gör.Canser BOZFizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü


1. Sınıflar : Prof.Dr.İpek YELDAN, Doç.Dr.Ela TARAKCI,


Dr. Öğr. Üyesi Nilay ARMAN


2. Sınıflar : Dr. Öğr. Üyesi Ebru KAYA MUTLU


(Araş.Gör.Dr.Rüstem MUSTAFAOĞLU) Dr. Öğr. Üyesi Nilay ARMAN (Araş.Gör.Gamze KUŞ)


3. Sınıflar : Doç.Dr. Burcu ERSÖZ HÜSEYİNSİNOĞLU, Doç.Dr. Gökşen KURAN ASLAN, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Z. ALPÖZGEN


4. Sınıflar : Prof..Dr.Derya ÇELİK, Dr. Öğretim Üyesi Yıldız ANALAY AKBABA Dr. Öğretim Üyesi Ebru KAYA MUTLUOdyoloji Bölümü


2017 Yılı Girişli : Dr. Öğr. Üyesi Eyyup KARA 2016 Yılı Girişli : Araş.Gör.Ebru KARA


2015 Yılı Girişli : Arş.Gör.Duygu HAYIR


2014 Yılı ve Öncesi Girişli : Arş.Gör.Züleyha Dilek GÜLMEZEbelik Bölümü


1. Sınıflar : Doç.Dr.Sevil İNAL, Araş.Gör.Tuba KIZILKAYA


2. Sınıflar : Dr. Öğr. Üyesi Esma DEMİREZEN, Araş.Gör.Tuba BÜYÜKKAL


3. Sınıflar : Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye DİNÇ, Araş.Gör.Ayça ŞOLT


4. Sınıflar : Doç.Dr.Gülçin BOZKURT, Araş.Gör.Zeynep BAROL KURTOĞLU


Sosyal Hizmet Bölümü


1. Sınıflar : Doç.Dr.Reyhan BAHÇIVAN SAYDAM, Dr. Öğr. Üyesi Taner ARTAN


2. Sınıflar : Dr. Öğr. Üyesi Fatih KUCUR, Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim BEKİ


3.Sınıflar : Doç.Dr.Orhan KOÇAK, Dr. Öğr. Üyesi Nurgün KUL PARLAK


4.Sınıflar : Doç.Dr.Ömer Miraç YAMANGerontoloji Bölümü


1. Sınıflar : Dr. Öğr. Üyesi Fikret BÜYÜKKAYA


2. Sınıflar : Dr. Öğr. Üyesi Tümer ULUS


3. Sınıflar : Dr. Öğr. Üyesi Özlem SOYLUK SELÇUKBİRİCİKDers İzlenceleri Linki için TIKLAYINIZ.

ÖĞRENCİ KİMLİK İŞLEMLERİ

Öğrenci Kimlikleri Hakkında;


Fakültemize yeni kayıt yaptıran  öğrencilerimizin kimlikleri kayıt sırasında verilmektedir. Bölümlerimizde öğrenimini  devam ettiren öğrencilerimiz ise her sene Eğitim – Öğretim yılı başında kayıt yenileme işlemini yaptırdıktan sonra öğrenci kimliğinin arka yüzünde bulunan ilgili bölüme kayıt yenileme yaptırdığı yıla ait bandrolü yapıştırılarak öğrenci kimliğini güncelleyerek geçerliliğini devam ettirmektedir.
NOT: Öğrenci kimlikleri başvurusunda sorun çıkmaması için öğrencilerin, AKSİS  sistemine fotoğraf yüklemeleri zorunludur.
paso
   Öğrenci Kimliği Kaybında Yapılması Gereken İşlemler;

1-Basın İlân Kurumu aracılığıyla Resmi İlân ve reklam yayınlama hakkına haiz gazetelerden herhangi birisine verilen kimlik zayii ilanı (ilanın çıktığı gazete sayfası getirilecektir.),
2-Garanti Bankası  A.Ş.İstanbul Üniversitesi Çapa Bireysel Şubesi “6299429” no’lu hesaba 20.TL (Yirmi Türk Lirası) yatırılması ve banka makbuzu (makbuza öğrenci adı-soyadı ve kimlik ücreti yazılacaktır),
3-İki Adet vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi kabul edilmez.)
 
 Tüm bu evrakların Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim edilmesi gerekmektedir.   


Farabi Değişim Programı Nedir ?


Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.
Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

                                                                             Farabi Kimdir (870-950)

Farabi, Türkistan'ın Farab şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Farabi Değişim Programı Adresi: http://farabi.istanbul.edu.tr/

 Farabi Değişim Programı Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

Farabi Değişim Programı Esas ve Usulleri için TIKLAYINIZ.

Farabi El Kitabı için TIKLAYINIZ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

Kurum Kodları

Alan Kodları

BELGELER
Farabi Değişim Programının uygulanmasında kullanılacak standart belgeleri bu sayfada bulabilirsiniz. Yükseköğretim kurumları bu belgelere, kendi kurumlarına ait logo ve diğer bilgileri ekleyebilirler.

Farabi Protokolü

Aday Öğrenci Başvuru Formu

Öğrenci Başvuru Formu

Öğrenim Protokolü (Güncel)

Öğrenci Bilgi Formu

Öğrenci Kabul Belgesi

Öğrenci Beyannamesi

Öğrenci Katılım Belgesi

Öğrenci Nihai Raporu

Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı

Öğretim Üyesi Bilgi Formu

Öğretim Üyesi Hareketliliği Nihai Rapor Formu

Öğretim Üyesi Katılım Belgesi

Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (Güncel)

Öğrenci Kabul Belgesi

Ekle-sil Formu

Uygunluk Denetim Belgesi


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Farabi Değişim Programında Görevli Akademik Personel

 22684

 ÜNVANI ADI SOYADIGÖREVİ
E-MAİL ADRESİ
DAHİLİ TEL.
PROF.DR. İPEK YELDAN
FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ
iyeldan@istanbul.edu.tr

40187
Dr. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM SOYLUK SELÇUKBİRİCİK GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ SORUMLUSU

Doç.Dr.  ZAHRA POLAT
ODYOLOJİ BÖLÜMÜ SORUMLUSU
 zahra_polat@yahoo.com
ARŞ. GÖRV. CANSER BOZ
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SORUMLUSU
 canser.boz@istanbul.edu.tr
40143
DOÇ.DR. ÖMER MİRAÇ YAMAN
 SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ SORUMLUSU
omermirac@gmail.com
40159
BİL.İŞLT. ALPER YÜKSEL
YAZIŞMA MEMURU
alper.yuksel@istanbul.edu.tr
40182
Erasmus

ERASMUS programı NEDİR?

 Erasmus programı, 1987 yılında  başlayan Avrupa Birliği , öğrenci değişim programıdır. Program ismini hem bilgisini artırmak hem de yeni vizyonlar kazanmak için Avrupa’nın çeşitli yerlerinde yaşamış, çalışmış olan ve servetinin tamamını Basel Üniversitesine bırakan  Desiderius Erasmus Of Rotterdam’dan alır.  Aynı zamanda Erasmus kelimesinin baş harflerinin açılımı EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students‘dır ve bu kelime grubu üniversite öğrencilerinin hareketliliği için Avrupa Birliği aksiyon planı anlamına gelmektedir.

Programda 28 Avrupa birliği ülkesinin (Belçika, İtalya, İspanya, Kıbrıs, Litvanya, Letonya, İngiltere, Danimarka, İsveç, Lüksemburg, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Malta, Almanya, Fransa, Polonya, Macaristan, Yunanistan, Portekiz, Avusturya, Hollanda, Slovakya, Slovenya, İrlanda, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan) yanı sıra 5 diğer ( Norveç, Türkiye, İzlanda, Liechtenstein ve Makedonya) ülke yer almaktadır.

Programın amacı Avrupa genelinde eğitim kalitesini ve Avrupa ülkelerinin birbiriyle etkileşimini artırmak, üniversiteler arası iş birliğin sağlamak, öğrencilere başka bir Avrupa ülkesinde öğrenci olma fırsatı sunmak ve uluslar arası vizyona sahip çok yönlü, çok daha donanımlı bireyler oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Erasmus kapsamında öğrencilere, personellerine yönelik pek çok alt faaliyet bulunmaktadır.

 

Öğrencilere yönelik alt faaliyetler

Erasmus Hareketlilik faaliyetleri:

Öğrenci Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nedir?

Erasmus öğrenim hareketliliği ile  örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumunda eğitim gören öğrenciler bir akademik yıl içinde bir ya da iki dönem olmak üzere yurtdışındaki anlaşmalı bir diğer üniversite de eğitim görme şansına sahip olur.

 Hareketlilikten kimler yararlanabilir?

Örgün eğitim veren yükseköğretim kurumunda eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri programdan yararlanabilirler. Lisans 1. sınıf öğrencileri programdan yararlanamazlar.

Hareketliliğin gerçekleşmesi için ne gibi şartların sağlanması gerekir?

Hareketliliğin gerçekleştirilmesi için öğrencinin eğitim gördüğü bölümün ve gitmeyi planladığı üniversitenin ilgili bölümünün Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması ve bu iki üniversitenin bölümleri arasında Erasmus İkili Anlaşması olması gerekmektedir.

 Erasmus kapsamında mali destek alır mıyım?

Yurtdışında bulundukları sürede öğrencilere hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yönelik mali destek sağlanıp bu desteğin geri iadesi talep edilmemektedir. Ancak Erasmus programı bir burs programı değildir, bir destek programıdır. Dolayısıyla her türlü masrafı karşılamayı vaat etmez. Seçilen öğrenciler program dahilinde hibesiz olarak yer alabilirler.

 Erasmus faaliyetlerinden ne kadar süre yararlanabilirim?

Bir öğrenci en az 3 ay, en çok 12 ay süresince programdan yararlanabilir ancak yükseköğretim hayatı boyunca hibeli olarak 1 kez bu hakka sahiptir. Daha sonra isterse hibesiz olarak programa katılabilirler, staj hareketliliği hibesi alınması ise bu hareketliliğin hibesinin alınmasına engel değildir.

 Erasmus’a katılmak için Türkiye’deki eğitimimi dondurmalı mıyım?

Öğrencinin kendi üniversitesinde almakla yükümlü olduğu derslerin gidecek olduğu üniversitede yüksek düzeyde benzer olan eşlenikleri belirlenir ve değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması ile güvence altına alınır. Öğrenciler belirlenen derslerden  başarılı olduklarında geri döndüklerinde bu dersleri vermiş kabul edip eğitimlerine Türkiye’de kaldıkları yerden devam edebilirler.

 

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ

Erasmus Staj Hareketliliği nedir?

Yükseköğretim kurumunda eğitim gören bireylerin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapma imkanına sahip olmasını sağlayarak mesleki tecrübe kazandırmayı amaçlayan programdır.

 Hareketlilikten kimler yararlanabilir?

Örgün eğitim veren yükseköğretim kurumunda eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri programdan yararlanabilirler. Mezun statüsündeki öğrenciler 1 sene sürecinde programdan yararlanabilir.

Hareketliliğin gerçekleşmesi için ne gibi şartların sağlanması gerekir?

Hareketliliğin gerçekleştirilmesi için öğrencinin eğitim gördüğü bölümün genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannemesi sahibi olması gerekmektedir.

 Erasmus kapsamında mali destek alır mıyım?

Yurtdışında bulundukları sürede öğrencilere hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yönelik mali destek sağlanıp bu desteğin geri iadesi talep edilmemektedir. Ancak Erasmus programı bir burs programı değildir, bir destek programıdır. Dolayısıyla her türlü masrafı karşılamayı vaat etmez. Seçilen öğrenciler program dahilinde hibesiz olarak yer alabilirler. Staj hareketliliği hibesinin alınması, öğrenim hareketliliği hibesinin alınmasına engel değildir.

AKADEMİK PERSONELLERE YÖNELİK ALT FAALİYETLER

Ders verme hareketliliği

Ders verme hareketliliği nedir?

Bir yüksek öğretim kurumunda çalışmakta olan akademik personelin Avrupa’daki başka bir kurumda ders verme imkanına sahip olmasını sağlayan Erasmus alt faaliyetidir.

 

Programın amacı nedir?

Farklı ülkelerdeki bilgi ve deneyimlerden yararlanmak, üniversiteler arası işbirliğini artırmak, derslerin içerik ve zenginliğini artırmayı sağlamak gibi amaçları bulunmaktadır.

Kimler katılabilir?

Programa en az yarı zamanlı öğretim üyeleri katılabilir.

 Hareketliliğin gerçekleşmesi için ne gibi şartların sağlanması gerekir?

Hem personel gönderen, hem de personelin gönderildiği üniversitenin Erasmus Üniversite Beyannanemesine, öğretim programına sahip olması ve birbiriyle anlaşmalı statüde olması gerekir. En az 5 saat süreyle ders vererek en fazla 6 hafta süreyle programdan yararlanılır.

 

Erasmus kapsamında mali destek alır mıyım?

Erasmus kapsamında yurtdışında bulunulan gün sayısı hesaplanılarak personellere mali destek (hibe) verilir.

 

Eğitim alma hareketliliği

Eğitim alma hareketliliği nedir?

Bir yüksek öğretim kurumunda çalışmakta olan personelin (idari, öğretim elemanları, yönetici kadrosu vs) eğitim almasına imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır. Yüksek öğretim kurumundan bir başka yüksek öğretim kurumuna ya da yüksek öğretim kurumundan bir işletmeye (seminerler, kurslar) şeklinde olmak üzere 2 tipi bulunmaktadır.

İ.Ü. Erasmus AB Eğitim Programları Web Adresi:  http://erasmus.istanbul.edu.tr/

                           ERASMUS HABERLERİ

Fakültemiz Sosyal Hizmet Bölümü ile Elte Üniversitesi Erasmus (lisans/lisansüstü) anlaşması imzalamıştır.

Fakültemiz Sosyal Hizmet Bölümü Macaristan Elte Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi ile Sosyal Hizmet ve Sosyal Politika dalında Erasmus (lisans/lisansüstü) anlaşması imzalamıştır. İlk alımlar 2019 yılı Bahar döneminde olacaktır. İlgilere duyurulur

http://www.elte.hu/en/

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erasmus AB Eğitim Programlarında Görevli Akademik Personel

 


ÜNVANI ADI SOYADIGÖREVİE-MAİL ADRESİDAHİLİ TEL.
PROF.DR. DERYA ÇELİKFAKÜLTE KOORDİNATÖRÜderyacelik@istanbul.edu.tr40169
PROF.DR. GÜLÜMSER DOLGUNEBELİK BÖLÜMÜ SORUMLUSUgulumser6@hotmail.com40139
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ZENGİN ALPÖZGENFİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ SORUMLUSUazengin@istanbul.edu.tr40167
ARŞ. GÖRV. CANSER BOZSAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SORUMLUSUcanser.boz@istanbul.edu.tr40175
DOÇ.DR. REYHAN SAYDAMSOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ SORUMLUSUrsaydam@istanbul.edu.tr40147
DOÇ.DR. ZAHRA POLATODYOLOJİ BÖLÜMÜ SORUMLUSUzahra_polat@yahoo.com22684
PROF.DR. AHMET AKGÜLGERONTOLOJİ BÖLÜMÜ SORUMLUSUahmet.akgul@istanbul.edu.tr40100
Sağlık Bilimleri Fakültesi , Mevlana Koordinatörlüğü Dr Öğretim Üyesi  Esma Demirezen tarafından , Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi, Gerontoloji , Odyoloji , Sosyal Hizmet bölüm koordinatörleri ile birlikte yürütülmektedir http://sabif.istanbul.edu.tr/mevlana-programi/

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Ayrıntılı bilgi , başvuru koşulları için lütfen üniversitemizin ana sayfasını inceleyin http://mevlana.istanbul.edu.tr/

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mevlana Değişim Programında Görevli Akademik Personel

 ÜNVANI ADI SOYADIGÖREVİ  E-MAİL ADRESİ DAHİLİ TEL.
DR. ÖĞR. ÜYESİ ESMA DEMİREZEN
 FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ
 esmademirezen@hotmail.com40136
DOÇ.DR. SEVİL İNAL
EBELİK BÖLÜMÜ 
 sevilinal@hotmail.com40141
PROF.DR. DERYA ÇELİKFTR BÖLÜMÜ 
 deryacelik@istanbul.edu.tr 40169
ARŞ. GÖRV. İBRAHİM GÜN SAĞLIK YÖNETİMİ  BÖLÜMÜ 
 ibrahim.gun@istanbul.edu.tr40155
DR. ÖĞR. ÜYESİ  ABDULHAKİM BEKİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ SORUMLUSU
 ahbeki@mynet.com 40170
DOÇ.DR.  ZAHRA POLATODYOLOJİ BÖLÜMÜ 
 zahra_polat@yahoo.com22684
DR. ÖĞR. ÜYESİ TÜMER ULUSGERONTOLOJİ BÖLÜMÜ 
 tumerulus@istanbul.edu.tr40151
 BİLG.İŞL. NEBİLE SEÇGİN YAZIŞMA MEMURU
 nebile.secgin@istanbul.edu.tr40161Değerli Öğrencimiz,

Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi tüm öğrenim hayatınız boyunca karşılaşabileceğiniz sorunlarda sizlere destek vermek, akademik ve sosyal yaşamınızı kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur.

Her fakültede bulunan Akademik Danışmanlarımızın desteğiyle, sizlere daha kolay bir akademik ve sosyal yaşam sunmak için çalışmaktayız.

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de ulusal ve uluslararası alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapma, bilgi ve belge toplama, izleme, işbirliği yapma, bilgi ağı oluşturma ve akademik faaliyetlerde bulunma olanakları üretiyoruz.

Her birimde olduğu gibi fakültemiz bünyesinde de Akademik Danışmanımız bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız. ( http://engelsiz.istanbul.edu.tr/)

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi için tıklayınız. (http://enuygar.istanbul.edu.tr/)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Danışmanı

        AD-SOYAD                                                           E-Mail Adresi                                                               Dahili Tel

Prof. Dr. İpek YELDAN iyeldan@istanbul.edu.tr 40187

aaeaaqaaaaaaaah3aaaajdjkngrinzm4lwnhmmetngu3ys04mjc1ltg2nmm4zjfiztrlza1.Engellilik Araştırmaları Kongresi 

 

 

 

 

 

 

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ – 2017

“EngelSİZ olabilir misiniz?” temalı etkinlik ve fotoğraf yarışması ödül töreni
10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen “EngelSİZ olabilir misiniz?” temalı etkinlik ve fotoğraf yarışması ödül töreni 10 Mayıs 2017 tarihinde Fakültemiz Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Törenimize Dekanımız Sayın Prof.Dr. Ahmet AKGÜL, Dekan Yardımcımız Sayın Yrd.Doç.Dr. Eda YILMAZ ALARÇİN , Dekan Yardımcımız Sayın Yrd.Doç.Dr. Fikret BÜYÜKKAYA katılmışlardır.
Sayın Dekanımız Prof.Dr. Ahmet AKGÜL ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Danışmanı Sayın Prof.Dr. İpek YELDAN 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın anlam ve önemi hakkında değerli bilgiler sunmuşlardır. Etkinliğimizde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik ve Odyoloji bölümlerinde eğitim gören fakültemiz öğrencileri de engellik ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren bir konuşma yapmışlardır.

Değerli Fotoğraf sanatçısı Arel KALENDER’in ön elemeyi yaptığı, kazanının değerli jüri üyeleri ile SABİF’in facebook oylamasına katılan Fakültemiz öğrencilerinin belirlendiği yarışmada Birincilik ödülünü Ayşegül KUTSAL, ikincilik ödülünü Hamza KOYUN ve üçüncülük ödülünü Hacı ATAŞ almıştır. Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Zaman zaman duygulu ve eğlenceli anların yaşandığı etkinliğimiz başarıyla sonlandırılmıştır.


ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ – 2018

 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen Engellilik ve Toplumsal Yaşam Paneli 17 Mayıs 2018 Perşembe günü Fakültemiz Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Haber için TIKLAYINIZ.


Engellilik Araştırmaları Konferansı 2018

 İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği “Engellilik Araştırmaları Konferansı” 15-16 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.


İ.Ü.REHBERLİK, DANIŞMANLIK VE SOSYAL DESTEK BİRİMİ

 Birim; Beyazıt-I, Beyazıt-II, Beyazıt-III, Avcılar, Cerrahpaşa, Çapa, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy olmak üzere on yerleşke biriminde faaliyet gösterir. Birimin görevi, İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin karşılaşacakları sorunlara çözüm üretmek, aralarındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, gerektiğinde özel ve gönüllü kuruluşlardan destek sağlamak, alt destek birimleri arasındaki koordinasyonu yürütmek, Rektörlüğe bağlı diğer kurumlar ile birlikte koordineli çalışarak öğrencilere yönelik çözümler ve hizmetler oluşturmaktır. Her türlü sağlanmış destek ve bu desteklerden yararlanan öğrenci bilgilerinin tek merkezde kaydedilmesini ve takiplerini sağlamaktır.

Rehberlik danışmanlık ve sosyal destek hizmetlerimiz her eğitim öğretim yılı başında yapılan kayıt şenlikleri ile başlayıp tüm eğitim dönemi süresince devam etmektedir.

 SIK SORULAN SORULAR

  • Burs başvurularını nereden öğrenebilirim?

Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimine burs veren kurum, kuruluş ve vakıflar tarafından yeni duyuru ve bilgiler http://sabif.istanbul.edu.tr/ , http://sks.istanbul.edu.tr/ , http://www.istanbul.edu.tr/ web siteleri ve güncel duyurular linki aracılığı ile paylaşılmaktadır.

  • Tüm burs başvurularını yerleşkemizden mi yapıyoruz?

Bursa göre değişmekle birlikte, bilgileri yerleşke sorumlularımızdan ya da duyuru içeriğinden öğrenebilirsiniz.

  • Başbakanlık Bursu ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği burs aynı mıdır?

5102 sayılı kanun ile 2004-2005 Öğretim yılından itibaren her iki bursu veren kurum aynıdır. Başbakanlık burs, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi’dir.

  • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na burs/kredi başvurusunu yaptım. Sonucu nasıl ve nereden öğreneceğim?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler durumlarını www.kyk.gsb.gov.tr sayfasından takip edebilirler.

  • Başbakanlık Bursu ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği burs aynı anda alabiliyor muyuz?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.

  • Türkiye Eğitim Vakfı Üniversite düzeyinde kimlere, hangi koşullarda burs vermektedir?

TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) bursları, Türkiye sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören T.C. uyruklu, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka yerden burs almayan (KYK Bursu dahil), örgün (birinci öğrenim) öğrencileri faydalanabilmektedir. Bu şartlarla birlikte öğrencilerin başarısız dersinin olmaması veya genel not ortalamasının 2,50 olması, (100’lük sistemde not veren okullarda en az 65) (Not ortalaması uygun olanların en fazla 3 başarısız dersi olabilir.), hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin de başarılı olarak bir üst sınıfa geçmeleri ve başarılarını okullarından alınacak resmi belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir (http://www.tev.org.tr)

  • Sabancı Vakfı Bursu Üniversite düzeyinde kimlere, hangi koşullarda burs vermektedir?

Sabancı Vakfı bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir. Burs başvurusu, her yıl değişmekle birlikte Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS), yerleştirme puan türü esas alınmak üzere, istenilen puanları almış olması gereklidir. (Örn 2015 yılı başvuruları için LYS’den MF-1, 2, 3, 4 Puanı: 420; TM-1, 2, 3 Puanı: 410; TS-1, 2 Puanı: 420 ve DİL-1 Puanı: 420 almak şartı mevcuttu.) (http://www.sabancivakfi.org)

  • Biriminizden psikolojik danışmanlık hizmeti alabilir miyim?

İlgili birim hocalarına danışarak, danışmanlık talebinde bulunan öğrencilere Merkez Ofis’den randevu verilerek görüşme yapılır.

     

Bakırköy Yerleşke Temsilcisi ve Bölüm Temsilcileri

     

 AD SOYAD BÖLÜMÜ
 DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU KAYA MUTLU
 BAKIRKÖY YERLEŞKE TEMSİLCİSİ
 DOÇ.DR. SEVİL İNAL

 ARŞ.GÖR.DR. NUR ELÇİN BOYACIOĞLU

 EBELİK BÖLÜMÜ TEMSİLCİLERİ
 DOÇ.DR.  GÖKŞEN KURAN ASLAN

 DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU KAYA MUTLU

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ TEMSİLCİLERİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ SELMA SÖYÜK


 SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TEMSİLCİLERİ
DOÇ.DR. REYHAN (BAHÇİVAN) SAYDAM

DOÇ.DR. ÖMER MİRAÇ YAMAN

 SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ TEMSİLCİLERİ
DOÇ:DR. ZAHRA POLAT

DR.ÖĞR. ÜYESİ EYYÜP KARA

 ODYOLOJİ BÖLÜMÜ TEMSİLCİLERİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ. ÖZLEM SOYLUK SELÇUKBİRİCİK

DR. ÖĞR. ÜYESİ TÜMER ULUS

GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ TEMSİLCİLERİ


 AD-SOYAD GÖREVİ
Doç.Dr.  Reyhan SAYDAM (BAHÇIVAN) Kulüpler Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Meral MADENOĞLU KIVANÇ İlk Nefeste Ebelik Kulüp Danışmanı
 Arş.Gör. Canser BOZ Sağlık Yönetimi  Kulübü Danışmanı
 Arş. Gör.  Tuğba CANBULUT Sosyal  Gelişim Kulübü Danışmanı
 Arş.Gör. Berna ÇALGI DEVECİ  Kültür ve Sanat Kulübü Danışmanı
 Dr. Öğr. Üyesi  Yıldız ANALAY AKBABA Genç Fizyoterapi Öğrencileri Kulübü Danışmanı 
  

ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU İLETİŞİM NO.LARI

ÖĞRENCİ İŞLERİ SORUMLUSU:    FERİZA ERCAN    0212414 1500/40192     0212 414 15 22
FİZYOTERAPİ VE REH.BL.               ALPER YÜKSEL    02124141500/40183     0212 414 15 18
SAĞLIK YÖNETİMİ BL.                ENVER SAYAR    02124141500/40134          0212 414 15 20
SOSYAL HİZMET BL.                   ENVER SAYAR    02124141500/40134         0212 414 15 20
GERONTOLOJİ BL.                      HÜSEYİN ÇELİK    02124141500/40195       0212 414 15 21
ODYOLOJİ BL.                             HÜSEYİN ÇELİK    02124141500/40195       0212 414 15 21
EBELİK BL.                                   GÜLSÜM KASAR    02124141500/40174      0212 414 15 27


Öğrenci işleri Fax No: 0 212 414 15 16